jouw duurzame winkelwagen (0) jouw duurzame winkelwagen (0) Close the cart
Your cart is empty

Your cart is empty.
Continue shopping to score your green gems.

eco delivery
eco delivery

carbon neutral delivery worldwide

Secure payment
secure payment

creditcard, ideal and more

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens

thegreenlabels is op grond van de Wet Persoonsgegevens verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u als klant aan ons verstrekt. Door uw gegevens aan ons te verstrekken geeft u toestemming om thegreenlabels het gebruik van de verzamelde gegevens om onze verplichtingen jegens u na te komen en u daarbij een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening te bieden. Het doel van de verwerking en registratie van uw gegevens is uitsluitend om uw bestelling voor te bereiden, te verwerken en af te ronden, om onze klantenservice te verbeteren en voor marketingdoeleinden, thegreenlabels.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven voor marketingdoeleinden.

Gegevens die worden doorgegeven aan een derde partij worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan thegreenlabels.comverplichtingen jegens u als klant. thegreenlabels kan gegevens overdragen aan thegreenlabels.comonderaannemers in verband met leveringen (bijvoorbeeld uw adres dat nodig is voor onze leveranciers en expediteurs zodat zij uw bestelling kunnen leveren).

thegreenlabels uw gegevens alleen verwerken zolang dat nodig is voor het uitvoeren van thegreenlabelsvan onze diensten, of gedurende een periode die wettelijk is voorgeschreven. Daarna worden uw gegevens gewist.

U kunt te allen tijde schrijven naar thegreenlabels en uw toestemming voor verhuur intrekken thegreenlabels.com uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld door u nieuwsbrieven, aanbiedingen en dergelijke toe te sturen). Indien u uw geregistreerde persoonlijke gegevens wenst te wijzigen of indien u vragen heeft over welke persoonlijke gegevens wij hebben geregistreerd, kunt u contact met ons opnemen: welkom@thegreenlabels.com

Vertrouwelijkheid

thegreenlabels erkent het belang van de bescherming van de privacy van onze klanten. Wij zorgen ervoor dat alle informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van onze diensten op thegreenlabels.com's webshop wordt beschermd.

thegreenlabels heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om alle gegevens te beschermen tegen onbedoelde wijzigingen, ongeoorloofde toegang of verspreiding, onopzettelijk verlies en elke andere vorm van ongeoorloofd gebruik. Echter, thegreenlabels kan niet te allen tijde garanderen dat de Webwinkel vrij is van technische defecten, virussen of spam. Sommige functies op de Webwinkel kunnen gedurende korte perioden ontoegankelijk zijn in verband met onderhoud en updates.

Links

thegreenlabels kunnen links bevatten naar andere websites die niet vallen onder thegreenlabelstoezicht vallen. thegreenlabels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze websites, maar stelt deze links ter beschikking om onze klanten te helpen bij het vinden van nadere informatie.

Verantwoordelijkheid

thegreenlabels is niet verantwoordelijk voor de technische apparatuur en software die nodig is om de webshop te gebruiken. Gedurende korte periodes kunnen er onderhoudsstoringen e.d. zijn en thegreenlabels.com is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of andere problemen die zich in verband hiermee kunnen voordoen. thegreenlabels.com kan niet garanderen dat de webshop te allen tijde vrij zal zijn van defecten zoals virussen of spam.

Evenmin kan thegreenlabels verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht voor om fouten in afbeeldingen en teksten te voorkomen. thegreenlabels De aansprakelijkheid voor eventuele claims (met inbegrip van schadevergoeding) is onder alle omstandigheden, behalve in gevallen die voortvloeien uit opzettelijk gedrag of grove nalatigheid, beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de prijs van het artikel (of de artikelen) waarop het geschil betrekking heeft (hebben). thegreenlabels.com is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

HOE WE COOKIES GEBRUIKEN

Bij een bezoek aan thegreenlabels website kunnen wij bepaalde informatie op uw computer opslaan in de vorm van een "cookie". Cookies worden door veel websites gebruikt om bezoekers toegang te geven tot bepaalde functies. De informatie die in de cookie wordt opgeslagen, kan ook worden gebruikt om het gedrag van de bezoeker op de website bij te houden.

Er zijn twee soorten cookies: de eerste cookie wordt voor langere tijd als een bestand op uw computer opgeslagen. Het wordt gebruikt om vast te stellen of er eerder contact is geweest tussen ons en uw computer. Het tweede type cookie heet een sessiecookie en wordt tijdelijk in het computergeheugen opgeslagen gedurende de tijd dat u op de website surft. De sessiecookie wordt niet voor een lange periode in uw webbrowser opgeslagen, maar verdwijnt wanneer u uw browsersessie afsluit.

Cookies worden gebruikt door thegreenlabels om de taalkeuze mogelijk te maken, om statistieken over bezoekers te verkrijgen en om informatie over uw voorkeuren te verzamelen wanneer u op de website navigeert. Op deze manier hopen wij beter in staat te zijn om relevante informatie direct aan onze klanten te kunnen sturen.

Indien niet anders vermeld, thegreenlabels maakt de website geen gebruik van cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen.

Indien u niet accepteert thegreenlabels gebruik van cookies op de website niet accepteert, kunt u uw browserinstellingen zodanig configureren dat cookies niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest dit te doen, kunnen wij echter niet garanderen dat alle functies op de website zullen werken zoals bedoeld.

 

Copyright

De inhoud van de webshop is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van thegreenlabels.com Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de webshop behoren toe aan thegreenlabels Het is toegestaan om het materiaal op de webshop te downloaden, te printen, te kopiëren en erover te bloggen voor eigen persoonlijke doeleinden, echter niet voor zakelijke doeleinden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het materiaal niet wordt gewijzigd en dat alle intellectuele eigendomsrechten voorbehouden blijven thegreenlabels. Het is toegestaan om te linken naar de webshop, maar zonder gebruik te maken van thegreenlabels symbolen of handelsmerken. Alle rechten voorbehouden. Foto's op de webshop mogen niet worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van een verantwoordelijke persoon bij thegreenlabels.