jouw duurzame winkelwagen (0) jouw duurzame winkelwagen (0) Close the cart
Your cart is empty

Your cart is empty.
Continue shopping to score your green gems.

eco delivery
eco delivery

carbon neutral delivery worldwide

Secure payment
secure payment

creditcard, ideal and more

TRANSPARANTIE

Toeleveringsketens kunnen verwarrend en overweldigend zijn, maar ze zijn heel belangrijk als je begint te graven in de duurzaamheid van een product. Op elke productpagina vindt u onder het tabblad "transparantie" een transparantiewiel. We hebben alle stappen van het wiel hier voor u uitgesplitst.

mode toeleveringsketen


Toeleveringsketens kunnen verwarrend en overweldigend zijn, maar ze zijn heel belangrijk als je je gaat verdiepen in de duurzaamheid van een product. Een toeleveringsketen is een netwerk van onderling verbonden schakels en bedrijven, die allemaal in een andere fase van de keten werken om een eindproduct te maken. Er zijn heel veel verschillende variaties mogelijk en ze kunnen uit heel veel stappen bestaan, waardoor het voor een consument (of zelfs een producent) moeilijk is om ze te traceren. We proberen de basis van de toeleveringsketen te laten zien in het transparantiewiel dat op elke productpagina te vinden is. Hier leggen we de basisstappen van het productieproces uit. Op deze pagina willen we een overzicht geven van een standaard (mode) toeleveringsketen.

1. de grondstof of het zaad


De creatie van een product begint altijd met de grondstof. In de mode kan dat bijvoorbeeld katoen of wol zijn, maar ook berkenbomen of aardolie. Hoewel dit logisch klinkt, is het vaak moeilijk na te gaan waar het materiaal vandaan komt. Fabrieken kunnen 100 kg katoen kopen, zonder te weten waar het katoen geteeld is. Om er echter zeker van te zijn dat het materiaal biologisch is, of dat het schaap waar de wol vandaan komt op een verantwoorde boerderij leeft, is het van groot belang inzicht te krijgen in deze eerste stap van het productieproces.

2. het garen


Zodra de grondstof is verkregen, wordt deze tot garen gesponnen. Voor sommige natuurlijke materialen, zoals katoen of wol, is dit een relatief eenvoudig proces. Katoen wordt geëgreneerd, een proces waarbij de zaden uit de vezels worden verwijderd, en vervolgens tot garen gesponnen. Deze twee stappen gebeuren vaak op twee verschillende plaatsen. Voor semi-synthetische materialen zoals viscose moet houtpulp worden omgezet in vezels die vervolgens worden verwerkt tot garen. In het normale viscose-proces zijn veel chemicaliën nodig om de cellulose uit de planten om te zetten in de uiteindelijke vezel. TENCEL is ook een semi-synthetische vezel, maar voor dit materiaal wordt een niet-giftig organisch oplosmiddel gebruikt ter vervanging van de giftige stoffen in het normale proces, daarom verkopen wij wel TENCEL-vezels, maar geen gewone viscose. In deze stap is het belangrijk te kijken naar (onder andere) de chemicaliën die in het proces worden gebruikt, of er afvalwater is en waar dat terechtkomt, en de arbeidsomstandigheden.

3. de stof


Zodra het garen is verkregen, wordt het tot een stof geweven. Voor katoen gebeurt dit in fabrieken. In dit proces wordt het garen gewassen en geverfd, en vervolgens geweven of gebreid tot een stof die wordt klaargemaakt voor de uiteindelijke samenstelling van het kledingstuk. Ook hier is het belangrijk naar de chemicaliën te kijken. Voor het grootste deel van de reguliere produktie van stof heeft het wassen en verven een groot milieu-effect. Geschat wordt dat 17-20% van de industriële waterproductie afkomstig is van het verfproces van kleding. Waar je misschien niet bij stilstaat als een kledingstuk het label 'biologisch' draagt, is dat het nog steeds met agressieve chemicaliën kan zijn geverfd. Er worden ongeveer 8000 chemicaliën gebruikt om kleding te bleken voordat ze wordt geverfd. Veel van deze chemicaliën en kleurstoffen worden vervolgens gedumpt in zoetwaterbronnen rond de fabriek, waardoor het drinkwater voor de plaatselijke bevolking wordt vervuild. Naast de impact op het milieu is het voor ons vaak ook ongezond om kleding te dragen. Het kan bijvoorbeeld huidirritatie en uitslag veroorzaken. Vanzelfsprekend geven wij de voorkeur aan natuurlijke kleurstoffen die uit het afvalwater kunnen worden verwijderd en aan gesloten kringlopen, waarbij het afvalwater de fabriek niet of nauwelijks verlaat.

4. de uiteindelijke samenstelling van het kledingstuk


In de laatste stap wordt de geweven en geverfde stof gesneden en tot het uiteindelijke kledingstuk genaaid. Dit is de meest arbeidsintensieve stap. Aangezien dit ook de stap is die het dichtst bij het merk ligt dat de kleding produceert, wordt in deze stap het meest op de kosten bezuinigd. De meeste (fast fashion) bedrijven willen hun kleding zo goedkoop mogelijk produceren, dus een gebruikelijke manier om kosten te besparen is minder te betalen voor de kledingstukken die zij bij fabrieken bestellen. Dit leidt echter tot lagere lonen en een hogere werkdruk voor de fabrieksarbeiders, wat vervolgens leidt tot gevaarlijke en arbeidersonvriendelijke situaties waarbij de fabrieksarbeider langer moet werken om genoeg geld te verdienen. Dat is ook de reden waarom wij ethische productie als een eerste vereiste beschouwen: een arbeider moet een leefbaar loon kunnen verdienen zonder ondraaglijke uren te moeten werken in een ongezonde omgeving. Bovendien maken kansarme en ongeschoolde vrouwen en kinderen over het algemeen het grootste deel uit van het personeel van deze fabrieken en zitten ze gevangen in oneerlijke arbeidssituaties, waarin ze kwetsbaar zijn voor discriminatie en slechte behandeling. Een merk zou dus prioriteit moeten geven aan de werkomgeving van hun fabrieken als ze zichzelf als een duurzaam bedrijf willen bestempelen.

uitdagingen


In de hele toeleveringsketen is er ook nog de uitdaging van het transport. Een ander groot deel van de milieu-impact van de toeleveringsketen van de mode komt van het transport tussen de verschillende productiefasen. Het kan zijn dat het katoen in India wordt geteeld, in Turkije wordt gesponnen, in Bangladesh wordt gesneden en genaaid, en vervolgens naar een winkel in Nederland wordt vervoerd. Gezien de tijdsdruk van de vraag naar fast-fashion zal al het vervoer door de lucht gebeuren, met een hoge CO2-uitstoot tot gevolg.

Zoals gezegd zijn toeleveringsketens zeer complex en moeilijk te volgen. Daarom vinden wij transparantie een van de belangrijkste waarden. Het kost veel tijd en energie voor bedrijven om hun eigen toeleveringsketen volledig te begrijpen, maar om jezelf als duurzaam bedrijf te verbeteren, is het een essentiële & de eerste taak voor verbetering.